Spørsmål

  • Lydgenerator
    2619

    Spørsmål: Bruker lydgenerator på øret ofte sammenhengende i flere døgn på grunn av tinnitus. Går å bekymrer meg for om dette kan føre til at tinnitusen blir permanent? Mange får jo beskjed om at en ikke blir kvitt dette uansett... Kan ikke hørselen bli skadet av denne vedvarende lyden fra apparatet og lære kroppen til å fortsette å produsere tinnitus-lyd?

    Svar: Tinnitus er en ikke-viljestyrt reaksjon i nervesystemet. Vi kan øve på å endre reaksjoner. Se for deg en sti i naturen. Følger du samme sti hver dag, blir den vedlikehold. Benytter du en annen sti over tid, vil den du vanligvis fulgte bli svakere. I lydbehandling støtter man seg til dette: Hjernen tilbys en annen lyd slik at hørselssystemet kan velge å flytte fokus. Vi anbefaler deg å lese i Kunnskapsbanken, om behandlingsmodeller. Der står det om lydbehandling og den nevrofysiologiske forståelsen av tinnitus. Hva er grunnen til at du bruker lydgenerator sammenhengende i flere døgn og hvem styrer lydbehandlingen din? Det kan være lurt å bestille en kontrolltime der du er til behandling.